36. MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL

36. MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL

Celje, 3. – 6. april 2025

Tekmovanje otroških, mešanih mladinskih, dekliških in fantovskih zborov * Koncerti * Skupno petje * Delavnice * Posvetovanja * Razstave * Sklepni koncert združenih zborov

Prireditelj festivala
Zavod Celeia Celje
Glasbena komisija: Sebastjan Vrhovnik, David Preložnik in Nenad Firšt

Mednarodni mladinski pevski festival Celje je bienalno srečanje izbranih mladinskih zborov iz Slovenije in tujine. V svoji zgodovini se je potrdil kot manifestacija evropskega značaja, ki redno spremlja, vrednoti in vzpodbuja dosežke mladinskega zborovstva, s tem pa pomembno vpliva na kvalitativno raven pevske kulture mladih.

Zbori, ki bodo sodelovali na 36. Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu, se bodo predstavili na tekmovalnem koncertu, na samostojnem nastopu s programom po lastni izbiri, sodelovali bodo pri skupnem petju ter se na sklepnem koncertu predstavili s tipično skladbo iz svojega kulturnega okolja.

Pravila tekmovanja

Tekmovalne kategorije
Tekmovanja 36. Mednarodnega mladinskega pevskega festivala se lahko udeležijo otroški, mešani mladinski, dekliški in fantovski zbori v kategorijah:

A – Otroški pevski zbori (pevke in pevci, rojeni leta 2010 in mlajši);
B – Mešani mladinski pevski zbori – SATB ali SAB (pevke in pevci, rojeni leta 2005 in mlajši);
C – Dekliški pevski zbori (pevke, rojene leta 2005 in mlajše);
D ­- Fantovski pevski zbori (pevci, rojeni leta 2005 in mlajši).

Tekmovalni spored
Kategorija A (Otroški pevski zbori)
Zbor mora na tekmovanju izvesti štiri skladbe:
– Skladbo, napisano po letu 2010;
– Tri skladbe po lastni izbiri, od tega je največ ena lahko ljudska;
– Največ dve skladbi sta lahko delo skladateljev iz dežele, iz katere zbor prihaja;
– Vsaj dve skladbi morata biti izvedena a cappella. Ostale skladbe imajo lahko izvirno inštrumentalno spremljavo, a z največ tremi glasbili.

Kategorije B, C in D (Mešani mladinski pevski zbori, Dekliški pevski zbori in Fantovski pevski zbori)
Zbor mora na tekmovanju izvesti štiri skladbe:
– Skladbo, napisano po letu 2010;
– Tri skladbe po lastni izbiri, od tega je največ ena lahko ljudska;
– Največ dve skladbi sta lahko delo skladateljev iz dežele, iz katere zbor prihaja;
– Vsaj tri skladbe morajo biti izvedene a cappella. Ostala skladba imata lahko izvirno inštrumentalno spremljavo, a z največ tremi glasbili.

Potek tekmovanja
Zbor lahko šteje najmanj 16 in največ 60 pevcev ali pevk. V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev. Starost pevcev organizator preverja pred tekmovalnim koncertom.
Skupno trajanje izbranih skladb posameznega zbora ne sme presegati 15 minut čiste glasbe. Vrstni red izvajanja skladb določi zbor v prijavi in ga pozneje ni dovoljeno spreminjati.

Ocenjevanje
Petčlanska mednarodna žirija bo ocenjevala tehnično usposobljenost zbora (intonacijo, ritem, dikcijo, fraziranje, zvestobo zapisu) in umetniško prepričljivost izvedbe (tempo, agogiko, dinamiko, zvok, slog, pripovednost, odrsko prezenco), upoštevajoč tehtnost in izvajalsko zahtevnost sporeda, po točkovnem sistemu do največ 100 točk. Odločitve bo žirija sporočila najpozneje eno uro po sklepu tekmovanja v posamezni kategoriji. O posebnih nagradah bo žirija odločala po končanem tekmovanju. Sklepi žirije so dokončni.

Priznanja in nagrade
Zlato plaketo festivala bodo prejeli zbori, ki bodo dosegli najmanj 90 točk.
Srebrno plaketo festivala bodo prejeli zbori, ki bodo dosegli najmanj 80 točk.
Bronasto plaketo festivala bodo prejeli zbori, ki bodo dosegli najmanj 70 točk.
Vsi ostali zbori bodo prejeli priznanje za sodelovanje.

Žirija bo neobvezno izbrala dobitnike posebnih priznanj:
– za najboljšo izvedbo skladbe, napisane po letu 2010;
– za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v času enega leta pred izvedbo tekmovanja
– za najboljše stilne izvedbe skladb iz različnih obdobij;
– za najboljšo izvedbo slovenske skladbe;
– za najboljšo sestavo sporeda;
– za najbolj prepričljivo izvedbo celotnega nastopa;
– za najboljšega korepetitorja;
– za najboljši slovenski zbor;
– dodatna priznanja po odločitvi žirije.

Denarno nagrado bodo prejeli:
– štirje zbori, prejemniki zlate plakete, ki bodo v svoji kategoriji dosegli najvišjo oceno;
– zborovodja za najprepričljivejši dirigentski nastop.

Občinstvo bo na vsakem tekmovalnem koncertu izbralo zbor, ki bo prejel nagrado občinstva.

Prijava
Zbori, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo najpozneje do 15. novembra 2024 poslati izpolnjeno elektronsko prijavo, ki bo objavljena na spletni strani festivala na www.mpf.si

Prijava obsega:
– partiture za tekmovanje prijavljenih skladb,
– kratko zgodovino in novejšo fotografijo zbora,
– imenski seznam nastopajočih pevcev z rojstnimi podatki,
– najmanj 15 minutni, do eno leto star posnetek živega nastopa zbora (velja tudi posnetek živega nastopa objavljenega na YouTube-u),
– spored v trajanju 20 minut, ki ga zbor želi predstaviti na netekmovalnem nastopu festivala.

Organizator bo pri izbiri sodelujočih za tekmovanje upošteval samo prijavnice z vsemi prilogami, ki bodo oddane v elektronski prijavi do 15. novembra 2024.

Vse dodatne informacije:
umetniški vodja festivala – Nenad Firšt: nenad.first@celje.si
ali mpfcelje@gmail.com

Splošna določila
Glasbena komisija festivala bo med prijavami izbrala zbore za tekmovanje. O izbiri bodo prijavljeni zbori obveščeni pisno do 16. decembra 2024.
Vrstni red nastopov zborov na tekmovanju določi Glasbena komisija festivala. Njeni sklepi so dokončni. Izbrani zbori se odpovedujejo vsem pravicam, ki izhajajo iz morebitnih tonskih ali video posnetkov prireditve. Njihov izključni lastnik je organizator festivala.

Prijavnina za tekmovanje znaša 15 evrov na osebo in se ob prihodu plača v gotovini. Zborom prireditelj zagotavlja primeren prostor za vajo, garderobo in en obrok na dan (kosilo).

Ostale informacije
Vse ostale informacije vezane na izvedbo tekmovanja (namestitve, možnosti za obroke, oglede, koncerte oz. nastope v sklopu festivala) bodo objavljene naknadno oz. bodo prijavljeni in izbrani zbori dobili po e-pošti takoj po zaključku selekcijskega postopka.

Informacije o 36. MMF si lahko ogledati tudi v .pdf dokumentu na povezavi tukaj.