Mladinski pevski festival Celje

Seznam ponarodelih pesmi

Mitja Gobec: STO SLOVENSKIH PONARODELIH PESMI

V slovenski zborovski oz. pevski literaturi se pojavlja nekaj več kot sto pesmi, ki so videti in slišati ljudske, vendar je poznan vsaj eden od avtorjev. Včasih je to pesnik (ljudski vižar) ali pa skladatelj napeva (lahko tudi prirejevalec) za zborovsko zasedbo. Ponekod sta znana oba, vendar je pesem po svoji vsebini in napevu tako blizu ljudski pesmi, da so jo ljudje vzeli za svojo. V takem primeru govorimo o ponarodeli pesmi. Dr. Zmaga Kumer je táko vrsto pesmi opredelila takole: »Medtem ko umetna pesem ne more biti anonimna, pri ljudski pesmi ime pesnika ni pomembno. Anonimnost ni pravilo, je pa večinski pojav. Če namreč neka pesem – bodisi umetnega, šolanega ali nešolanega pesnika – ustreza okusu in načinu izražanja v ljudski pesmi, jo bodo pevci sprejeli in začeli peti kakor vse druge svoje. Ime pesnika ali skladatelja – čeprav morda slavnega – jim ne bo niti spodbuda niti ovira za posvojitev pesmi. Ko je enkrat sprejeta, doživlja usodo vseh ljudskih pesmi, se lahko spreminja in rojeva variante. Skratka, postane enakovredna drugim ljudskim pesmim. Če jo imenujemo ponarodela pesem, (ob naslonitvi na staro ime narodna pesem za sedanjo ljudsko), to ne pomeni vrednotenja, ampak le opozorilo, da je znan ustvarjalec besedila ali melodije ali obojega«.

Pri pregledovanju zborovske literature sem v zadnjih dvajsetih letih naletel na veliko primerov takih pesmi in jih začel evidentirati. Tako je nastal ta seznam kot uvodno poglavje samostojne (in še ne natisnjene) pesmarice, ki bo vsebovala notne zapise vseh pesmi, opremljene s številčno oznako harmonij in z besedili vseh kitic. Sledil bo nadroben popis uglasbitev teh pesmi za tipične pevske zasedbe (včasih z inštrumentalno spremljavo), in za vse zasedbe pevskih zborov. Zadnje poglavje bo vsebovalo seznam pesnikov in skladateljev ter prirejevalcev in njihove generalije.
Seznam pesmi, zlasti pa priredb in uglasbitev je nedokončen in ponuja možnost nadaljnjega raziskovanja in dopolnitev, tako kot je to v primeru ljudskih pesmi običajna praksa. 

Legenda

Oznaka NN pomeni da je avtor besedila ali napeva dosedaj še neznan!
začetni verz (naslov pesmi) (ime, priimek pesnika) /ime, priimek skladatelja/

Barčica po morju plava (Barčica) (Ig. Stupica) /NN/
Bom šel na planin(c)e (Zagorski  zvonovi I.) (Miroslav Vilhar) /M.Vilhar/
Bom šel na planin(c)e (Zagorski zvonovi II.) (Miroslav  Vilhar) /NN/
Cvete dekletu rožmarin (Rožmarin) (Rudolf  Maister) /NN/
En hribček bom kupil (Veseli  hribček) (Janez  Radovan/A. M. Slomšek) /NN/
En starček je živel (Zadnji kozarc) (Jurij  Fleišman)  /J. Fleišman/
Eno pesem vam (Od nedelskih  jagrov) (Franc Leder-Lesičjak) /F. Haderlap/
Eno rožco ljubim (Zadovoljnost) (Jožef  Virk) /NN/
Fse kaj lazi po ten sveti (Prleška) (Jakob Gomilšek) /NN/
(Dere san ja mali bija) (Prleška) (Jakob Gomilšek) /NN/
Glejte, že sonce zahaja (Večernica) (Anton M. Slomšek) /nemški cerk. napev/
Hitite trte vit  (Flosarska, Plavarska) (Jožef  Lipold) /Oskar  Dev/ (?)
Hola, hola, fantje vstajajte (Juternica) (Anton. M. Slomšek) /NN/
Lepo mlado jutro (Juternica) (Anton. M. Slomšek) /NN/
Jaz bi rad rudečih rož (Joža  Lovrenčič) /Zorko  Prelovec/
Je na Dravcə məhva (Miro  Kernjak) /M.  Kernjak/
Je ta čvovek (Pesem od rojstva) (Franc  Leder Lesičjak) /F. Leder Lesičjak/
Jes səm an kmetovski  ovčar (Jožef  Lipold) /koroški  napev/
Kaj bi te vprašal  (Anton  Aškerc)  /Radovan  Gobec/
Kaj pa ti piskaš (Pastirček) (Fran  Gerbič) /F.  Gerbič/
Kaj se ti fantič (pobič) v nevarnost (Manica  Koman)  /NN/
Kdo gre plesat  (Godec pod lipo) (Vojteh  Kurnik) /Jurij  Fleišman/
Kje so moje  rožice (Vse  mine I.) (Valentin  Orožen) /Gustav  Ipavec/
Kje so moje  rožice (Vse mine II.) (Valentin  Orožen) /Josip  Maier/
Ko b’ sodov ne b’lo (Dragotin  Ripšl) /NN/
Ko dan se zaznava  (Zvonikarjeva) (Blaž  Potočnik) /B.  Potočnik/
Ko ptičica sem pevala (Žalost  I.) (Miroslav  Vilhar) /Miroslav Vilhar/
Ko ptičica sem pevala (Žalost II.) (Miroslav  Vilhar) /NN/
Ko so fantje proti vasi šli (Ljudmila Poljanec) /Zorko Prelovec/
Le enkrat bi videl (Vzdihljaji slepca)  (NN) /Karl  Klinar/
Le nocoj, še luna mila  (Slovo) (Josip  Stritar) /NN/
Le predi, dekle, predi (Predica) (Anton M.  Slomšek) /Gustav  Ipavec/
Lepše rožce ni na svet (Anton M. Slomšek) /Anton M. Slomšek/
Lipa zelenela je (Lipa) (Miroslav  Vilhar) /Davorin  Jenko/
Luba vigred se rodi (Vigred) (Miha Andreaš/A. M. Slomšek) /M. Andreaš/
Ljub’ca moja kaj si strila (Nezvesta) (Andrej  Jamar) /A.  Jamar/
Luštno  je  vigred (Franc  Leder – Lesičjak) /Franc Leder – Lesičjak/
Mamica  je  kakor  zarja  (Moja  mamica) (Franjo  Neubauer) /NN/
Mati  zakliče (Perice) (Jožef  Lipold) /Leopold  Cvek/
Mi  se  ‘mamo  radi  (Jurij Vodovnik) /Jurij  Vodovnik/
Mojcej, oh Mojcej  (Mojcej) (Pavle  Kernjak) /P.  Kernjak/
Mrzel veter (Lastovki  v  slovo  I.) (Valentin  Orožen) /Alojzij  Sachs/
Mrzel veter (Lastovki  v  slovo II.) (Valentin  Orožen) /Gustav  Ipavec/
Na  svetu  lepše rožce ni (Vinska  trta I.) (po  stari A. M. Slomšek) /NN/
Nad /Za/ vasjo  je  čredo  pasla  (Pastirica I.) (Alojzij  Merhar) /NN/
Nad /Za/vasjo je čredo pasla (Partizanova žena II.) (partiz.bes.) /angl. napev/
Naš  maček  je  ljubco  imel (Naš maček) (Simon  Jenko) /NN/
Navzgor  se  širi  rožmarin  (Doma) (Vida  Jeraj st.)  /NN/
Nmau  čriəz  jizaro  (Primož Košat/Franc S.  Treiber) /F. S.  Treiber/
Nocoj  pa,  oh, nocoj I. (Simon  Jenko – predelana) /Fran  Venturini/
Nocoj  pa,  oh,  nocoj II. (Simon  Jenko – predelana) /NN/
O,  moj  preljubi  (Otrokovo  domoljubje) (Franc  Končan – Orlov) /NN/
Ob  bistrem  potoku  je  mlin (Mlin) (Ludvik  Černej) /NN/
Oj,  lepo  je  res na deželi (Zadovoljni  kmet) (Davorin  Grizold) /NN/
Oj,  le  šumi,  gozd zeleni (Na  tujih  tleh) (Anton  Funtek) /Davorin  Jenko/
Oj,  Triglav,  moj  dom (Triglav) (Matija  Zemljič – Slavin) /Jakob  Aljaž/
Otok  bleški (Kajetan  Huber) /Kamilo  Mašek/
Pijmo ga, pijmo  (Napitnica) (Miroslav  Vilhar)  /NN/
Po jezeru (Na  jezeru I.) (Miroslav  Vilhar)  /M.  Vilhar/
Po jezeru (Na jezeru II.) (Miroslav  Vilhar)  /NN/
Počiva  jezero  v  tihoti  (partizansko  bes.) /nemški  napev/
Polje,  kdo  bo  tebe  ljubil (Polju) (Alojzij  Merhar)  /Alojzij  Mihelčič/
Poslušam kovača (Kovač) (Andrej  Perne) /Anton  Nedvěd/
Povsod me poznajo (Veseli  godec) (Jožef  Žemlja) /Gregor  Rihar  ml./
Prelepa je Selška..  (ljudsko  bes./Leopold  Stanek) /NN/
Preljubo veselje  (Veselja  dom) (Anton  M.  Slomšek) /Anton M. Slomšek/
Pridi Gorenj’c (Dolenjska  zdravica) (Blaž Potočnik) /B.  Potočnik/
Prišel je ciganček  (Ciganček) (T.  Vasiljev) /Hinko  Druzovič/
Prišla bo pomlad  (ljudsko  bes. – Franc  Ks.  Meško) /NN/
Rož, Podjuna, Zila  (Janko  Mikula) /Pavle Kernjak/
Roža na vrtu  (Dekle  in  roža) (Engelbert Gangl) /NN/
Rože je na vrtu plela (Njega  ni) (Simon  Gregorčič) /NN/
Rožic ne bom trgala  (Planinarica) (Miroslav  Vilhar) /M.  Vilhar/
Sem deklica mlada  vesela (Vesela  pevka) (Anton  Namre) /NN/
Sem fantič z zelenega Štajerja (ljudsko  bes. – Franc Ks.  Meško) /NN/
Sem se oženu, se kesam (Jurij  Vodovnik) /J. Vodovnik/ (?)
Sijaj, sijaj, sončece (NN) /Fran  Ferjančič/
Sinoči je pela (Izgubljeni  cvet) (Simon  Gregorčič) /NN/
Sloven’c Slovenca vabi (Zdravica za Slovence) (A.M.Slomšek) /J. Vodovnik/
Sneg  pokriva vse po redu  (Na  ledu) (Anton  Funtek) /Emil  Adamič/
Soča voda je šumela (Slovo) (Katinka  Stanič) /Josip  Kocijančič/ (?)
Sonček  čez  hribček gre (Zjutraj) (Miroslav  Vilhar) /NN/
Stoji učilna zidana (Siničja  tožba) (Fran Levstik) /NN/
(Sloji, stoji tam lipica) (Siničja  tožba) (Fran Levstik) /NN/
Svetlo sonce se je skrilo (Večerna, Lahko noč I.) (A.M. Slomšek) /kor. napev/
Svetlo sonce se je skrilo (Večerna, Lahko noč II.) (A. M. Slomšek)(A. Protman/
Škrjanček poje (Anton  Kosi  in  NN) /NN/
Tam gori za našo vasjo (Kazen)  (Rudolf  Maister) /Emil  Adamič/
Tam, kjer teče bistra Zila (Pesem  o  Zilji) (Jožef  Katnik) /J.  Katnik/
Tam na vrtni gredi (Rožmarin)  (Ljudmila  Poljanec) /Ivan  Ocvirk/
Tam na vrtu (Fran Albreht) /Radovan  Gobec/
Ti si urce zamudila (Prevzetna)  (Jurij  Fleišman) /J.  Fleišman/
V dolinci prijetni (Moj  dom) (Andrej  Praprotnik) /NN/
Venček na glavi (Slovensko  dekle) (Jožef  Virk) /NN/
Vigred se povrne  (Prijatelju  v  slovo) (Ivan  Puhar) /Andrej  Vavken/
Vinček moj, vinček (Vinski  brat) (NN) /Josip  Kocijančič/
Vse te uštne liəte moje  (Janez  Dobernig-Afernik) /J. Dobernik/
Zabučale gore (Moravska narodna) (prev.Oton Župančič) /moravska ljudska/
Zakrivljeno  palico  v  roki (Veseli  pastir) (Simon  Gregorčič) /NN/
Zima, zima bela  (Pesem  nagajivka  I.) (Oton  Župančič) /NN/
Zima, zima  bela (Pesem  nagajivka II.) (Oton  Župančič) /Domicijan Serajnik/
Žabe svatbo so imele  (Žabja  svatba) (Josip  Stritar) /Vinko  Vodopivec/
Dodatek: Prijat’li, obrodile (Zdravica) (France Prešeren) /24 uglasbitev.